ISIC na SPŠ a VOŠ, Kladno

Informace k vydávání čipových průkazů pro žáky.

Co je ISIC

ISIC je mezinárodně platný a uznávaný průkaz studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Na řadě míst právě pomocí něj potvrzujete svůj status studenta a umožňuje čerpat různé slevy a výhody. Další informace o tomto systému najdete přímo na stránkách www.isic.cz

Na SPŠ a VOŠ Kladno je průkaz studenta s licencí ISIC vydáván včetně čipu, který spolupracuje se systémy školy a je nutný pro využití tiskových/kopírovacích služeb a vstup do budovy.

Průkaz ISIC si může student zajistit a zakoupit i sám. Takový průkaz má ale omezenou platnost bez možnosti jejího prodloužení a každý rok tak musí kupovat nový. Zároveň tento průkaz neobsahuje čipové rozšíření a není možné ho propojit se školním IS.

Vydání karty

Předběžné informace o vydávání karet pro žáky nastupující ve školním roce 2018/2019:

  • Rodiče žáků přinesou na první. třídní schůzku (červen 2018) fotografii průkazového formátu (požadavky viz níže).
  • Na první třídní schůzce rodiče žáků vyplní a odevzdají žástost o vydání karty/průkazu studenta.
  • Poplatek za vydání karty ... (bude doplněno).
  • Vyrobené čipové karty budou žákům předány první školní den v září.

Starší informace:

Průkazy z obou kol je možné vyzvednout v kanceláři 017 v pátek, 6. října mezi 14.15 a 15.00.

Další možnost vyzvednutí průkazů je od středy 11. října v provozní době (viz rozvrh na dveřích místností 017).

Vydávání karet po 27. září 2017 je nutné řešit individuálně, nejlépe dotazem e-mailem.

1. kolo objednávek pro rok 2017/2018 bylo uzavřeno.

2. kolo objednávek pro rok 2017/2018 bylo uzavřeno.

Další kola objednávek pro rok 2017/2018 již nebudou vypisována.

Postup vydání karty v průběhu školního roku:

Dokumenty a formuláře

Základní rozdíly

Školní ISICIndividuálně zakoupený ISIC
Cena karty s licencí ISIC na 16 měsíců cca 290 Kč. (v roce 2017) Cena roční karty je 350 Kč. (v roce 2017)
Platnost je možné opakovaně prodloužit validační známkou o další rok za cca 180 Kč. (v roce 2017) Platnost karty není možné prodlužovat, nutno zakoupit novou.
Informace o statutu žáka předává přímo školní IS. Nutno vyplnit a nechat potvrdit papírové potvrzení o studiu.
Žádost o kartu žák získá a vyplní přímo ve škole. Žádost o kartu žák tiskne, vyplňuje, nechává potvrdit a posílá/scanuje.
Vyrobenou kartu si žák vyzvedne přímo ve škole. Pro kartu se žák musí dostavit do informačního střediska, nebo čeká na zaslání poštou.
Kartu lze připojit k účtu tiskových služeb a kopírky, použít k ovládání dveří. Karta nemá žádný chip ani jiné funkce.

Kontakty

Řešitel projektu: Tomáš Vokoun vokoun@spskladno.cz


Projekt ISIC na SPŠ a VOŠ, Kladno

Verze 1.18

Valid XHTML 1.0 Strict