ISIC na SPŠ a VOŠ, Kladno

Informace k vydávání čipových průkazů pro žáky.

Co je ISIC

ISIC je mezinárodně platný a uznávaný průkaz studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Na řadě míst právě pomocí něj potvrzujete svůj status studenta a umožňuje čerpat různé slevy a výhody. Další informace o tomto systému najdete přímo na stránkách www.isic.cz

Na SPŠ a VOŠ Kladno je průkaz studenta s licencí ISIC vydáván včetně čipu, který spolupracuje se systémy školy a je nutný pro využití tiskových/kopírovacích služeb a vstup do budovy.

Průkaz ISIC si může student zajistit a zakoupit i sám. Takový průkaz má ale omezenou platnost bez možnosti jejího prodloužení a každý rok tak musí kupovat nový. Zároveň tento průkaz neobsahuje čipové rozšíření a není možné ho propojit se školním IS.

Vydání průkazu

Informace o vydávání průkazů pro žáky nově nastupující od září (zvláštní podmínky pro rok 2020):

 • Do konce července uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet školy 2187130217/0100; variabilní symbol: 2018; text pro příjemce: jméno a příjmení žáka, obor (IT/EP/AE/S)
 • na e-mail: vokoun@spskladno.cz pošlete (také do konce července) průkazovou fotografii budoucího držitele. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.
 • Podpis papírové žádosti držitelem a zákonným zástupcem proběhne nejpozději při převzetí průkazu nebo na informační schůzce. Hotový průkaz bude studentům vydán ve škole po 1. září 2020.

Informace o vydávání průkazů pro žáky nově nastupující od září (mimo rok 2020):

 • Rodiče žáků přinesou na první třídní schůzku (červen) barevnou fotografii průkazového formátu s jednobarevným pozadím (požadavky viz níže).
 • Na první třídní schůzce rodiče žáků odevzdají žádost o vydání karty/průkazu studenta podepsanou rodičem i žákem. Žádost je možné stáhout z této stránky a vyplnit předem.
 • Poplatek za první vydání karty (290 Kč) je možné zaplatit (do konce června):
  • Převodem na číslo účtu 2187130217/0100; variabilní symbol: 2018; text pro příjemce: jméno a příjmení žáka, obor (IT/EP/AT/E/S)
  • V hotovosti třídnímu učiteli na první třídní schůzce.
  • V hotovosti hospodářce školy do konce června. (provozní doba pokladny bude upřesněna)
  • Prosím, využijte především bezhotovostní platbu.
  • Platby po 1. červenci jsou možné už pouze bezhotovostně!
 • Vyrobené čipové průkazy budou žákům předány první školní den v září. Podle závazných pravidel vydavatele karet nesmí být karta fyzicky předána žákovi před 1. zářím (začátkem její platnosti).
 • Nestandardní situace při vydávání průkazů, prosím, řešte v předstihu emailem na vokoun@spskladno.cz
 • Uzávěrka administrativy vydávání průkazů je na konci července. U nekompletních žádostí nelze garantovat, že průkaz bude připraven k předání včas.

Postup vydání karty v průběhu školního roku:

Prodloužení platnosti

Platnost stávajícího průkazu je možné prodloužit, není nutné vydávat průkaz nový. Bez prodloužení není možné na průkaz čerpat výhody a slevy studenta. Platnost průkazu je prodloužena nalepením speciální známky na zadní stranu průkazu - platnost je tím prodloužena až do prosince následujícího roku.

Poplatek za prodloužení (180 Kč) je nutné uhradit bezhotovostně do 30. září s variabilním symbolem 2020 (Platby). Dle došlých plateb budou objednány prodlužovací známky.

Po uzavření objednávek budou žáci informování kdy a kde jim budou prodlužovací známky vylepeny.

Pokud žák potřebuje prodloužit platnost průkazu již na začátku září (víme, že některé dopravní podniky to vyžadují), kontaktuje správce projektu mailem ještě před přípravným týdnem v srpnu.

2. kolo prodlužování: Žáci, kteří nestihli požádat o prodloužení platnosti průkazu mají ještě možnost zaplatit poplatek za prodloužení do 30. listopadu, což je poslední možný termín!

Prodloužení je možné objednat i později, vydavatel průkazů ale už nestihne na školu zaslat prodlužovací známku před koncem roku a průkaz tak bude několik prvních týdnů roku neplatný. Začátkem roku bývá také u vydavatele průkazů nedostatek prodlužovacích známek a jejich dodatečná objednávka je vyřízena až v únoru/březnu.

Vydání duplikátu

V případě ztráty/poškození průkazu je nutné toto nahlásit správci sítě, aby byl průkaz zablokován. Následně je možné objednat výrobu duplikátu za cenu 110 Kč (platba viz níže).

U průkazů s končící platností je jednodušší požádat o nový průkaz (není nutná papírová žádost ani fotografie) za 290,-.

Platba poplatků

Číslo účtu: 2187130217/0100
Druh platbyNový průkazProdlouženíVydání duplikátu
Částka290 Kč180 Kč110 Kč
Variabilní symbol201820202030
Text pro příjemcepříjmení, jméno, třída

Platba poplatků je zásadně bezhotovostně - převodem. V případě potřeby hotovostní platby je možné částku vložit na pokladně Komerční banky. Žáci budoucích prvních ročníků mohou zaplatit v hotovosti i na úvodní třídní schůzce před prázdninami.

Výjimečně, po předchozí domluvě, je možná hotovostní platba i v pokladně školy v úředních hodinách.

Dokumenty a formuláře

Základní rozdíly

Školní ISICIndividuálně zakoupený ISIC
Cena karty s licencí ISIC na 16 měsíců 290 Kč. Cena roční karty je 350 Kč.
Platnost je možné opakovaně prodloužit validační známkou o další rok za 180 Kč. Platnost karty není možné prodlužovat, nutno zakoupit novou.
Informace o statutu žáka předává přímo školní IS. Nutno vyplnit a nechat potvrdit papírové potvrzení o studiu.
Žádost o kartu žák získá a vyplní přímo ve škole. Žádost o kartu žák tiskne, vyplňuje, nechává potvrdit a posílá/scanuje.
Vyrobenou kartu si žák vyzvedne přímo ve škole. Pro kartu se žák musí dostavit do informačního střediska, nebo čeká na zaslání poštou.
Kartu lze připojit k účtu tiskových služeb a kopírky, použít k ovládání dveří. Karta nemá žádný chip ani jiné funkce.

Kontakty

Řešitel projektu: Tomáš Vokoun vokoun@spskladno.cz


Projekt ISIC na SPŠ a VOŠ, Kladno

Verze 1.51

Valid XHTML 1.0 Strict