ISIC na SPŠ a VOŠ, Kladno

Informace k vydávání čipových průkazů pro žáky.

Co je ISIC

ISIC je mezinárodně platný a uznávaný průkaz studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Na řadě míst právě pomocí něj potvrzujete svůj status studenta a umožňuje čerpat různé slevy a výhody. Další informace o tomto systému najdete přímo na stránkách www.isic.cz

Na SPŠ a VOŠ Kladno je průkaz studenta s licencí ISIC vydáván včetně čipu, který spolupracuje se systémy školy a je nutný pro využití tiskových/kopírovacích služeb a vstup do budovy.

Průkaz ISIC si může student zajistit a zakoupit i sám. Takový průkaz má ale omezenou platnost bez možnosti jejího prodloužení a každý rok tak musí kupovat nový. Zároveň tento průkaz neobsahuje čipové rozšíření a není možné ho propojit se školním IS.

Vydání průkazu

Informace o vydávání průkazů pro žáky nově nastupující od září:

QR platební kód pro poplatek za nový průkaz. Při platbě doplňte jméno žáka a obor.

QR platba novy ISIC

Postup vydání průkazu pro žáky nastupující na školu v průběhu školního roku:

Prodloužení platnosti

Platnost stávajícího průkazu je možné prodloužit, není nutné vydávat průkaz nový. Bez prodloužení není možné na průkaz čerpat výhody a slevy studenta. Platnost průkazu je prodloužena nalepením speciální známky na zadní stranu průkazu - platnost je tím prodloužena až do prosince následujícího roku.

Poplatek za prodloužení je nutné uhradit bezhotovostně na účet školy s variabilním symbolem 2020 (Platby). Průkazy se většinou prodlužují v září/říjnu.

Až bude platba zpracována účetní školy (většinou do 3-4 pracovních dnů) může si žák zajít do kanceláře 017 (serverovna) pro prodlužovací známku. Začátkem září je možné očekávat větší fronty a může být i vyčerpána omezená zásoba volných známek, pokud nepotřebujete prodloužení ihned, zastavte se až v říjnu.

Je také možné se mailem předem dotázat, zda byla platba již zpracována, případně domluvit konkrétní termín vyzvednutí známky. Doporučujeme vybírat termín dle rozvrhu hodin, který je na dveřích serverovny.

Pokud žák potřebuje prodloužit platnost průkazu již na začátku září (víme, že některé dopravní podniky to vyžadují), kontaktuje správce projektu mailem ještě před přípravným týdnem v srpnu.

Vydání duplikátu

V případě ztráty/poškození průkazu je nutné toto nahlásit správci sítě, aby byl průkaz zablokován. Následně je možné objednat výrobu duplikátu (platba viz níže).

U průkazů s končící platností je jednodušší požádat o nový průkaz (není nutná papírová žádost ani fotografie), zaslat přímo částku za novou kartu s poznámkou že jde o duplikát spolu s prodloužením.

Platba poplatků

Pro platbu kartou, Google Pay nebo Apple Pay můžete použít Platební portál Středočeského kraje

Číslo účtu: 2187130217/0100
Druh platbyNový průkazProdlouženíVydání duplikátu
Částka350 Kč250 Kč100 Kč
Variabilní symbol201820202030
Text pro příjemcepříjmení, jméno, třída

Platba poplatků je zásadně bezhotovostně - převodem. V případě potřeby hotovostní platby je možné částku vložit na pokladně Komerční banky. Žáci budoucích prvních ročníků mohou zaplatit v hotovosti i na úvodní třídní schůzce před prázdninami.

Výjimečně, po předchozí domluvě, je možná hotovostní platba i v pokladně školy v úředních hodinách.

Platební QR kódy (při platbě doplňte jméno žáka a třídu):

Nový průkazProdloužení průkazuDuplikát průkazu
QR platba novy ISIC QR platba novy ISIC QR platba novy ISIC

Dokumenty a formuláře

Základní rozdíly

Školní ISICIndividuálně zakoupený ISIC
Cena karty s licencí ISIC na 16 měsíců 350 Kč. Cena ročního průkazu je 350 Kč + 150 Kč za kartu.
Platnost je možné opakovaně prodloužit validační známkou o další rok za 250 Kč. Platnost karty není možné prodlužovat, nutno zakoupit novou.
Informace o statutu žáka předává přímo školní IS. Nutno vyplnit a nechat potvrdit papírové potvrzení o studiu.
Žádost o kartu žák získá a vyplní přímo ve škole. Žádost o kartu žák tiskne, vyplňuje, nechává potvrdit a posílá/scanuje.
Vyrobenou kartu si žák vyzvedne přímo ve škole. Pro kartu se žák musí dostavit do informačního střediska, nebo čeká na zaslání poštou.
Kartu lze připojit k účtu tiskových služeb a kopírky, použít k ovládání dveří. Karta nemá žádný chip ani jiné funkce.

Kontakty

Řešitel projektu: Tomáš Vokoun vokoun@spskladno.cz


Projekt ISIC na SPŠ a VOŠ, Kladno

Verze 1.6.5

Valid XHTML 1.0 Strict